top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA WITRYNY INTERNETOWEJ AI55.BIZ

1. ZBIÓR I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem witryny internetowej AI55.BIZ jest firma Zinnejperspektywy.net Adrian Hacaś, NIP: 577 189 10 86, zarejestrowana jako jednoosobowa działalność gospodarcza w sierpniu 2018 roku, z siedzibą pod adresem: 42-320 Niegowa, ul. Bankowa 4.

1.2. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług, realizacji zamówień, oraz komunikacji z Klientem.

2. RODZAJ DANYCH ZBIERANYCH

2.1. Podczas korzystania z witryny AI55.BIZ mogą być zbierane następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko,

  • Adres e-mail,

  • Numer telefonu,

  • Adres zamieszkania,

  • Dane dotyczące zamówień i płatności.

3. CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Dane osobowe są zbierane w celu:

  • Realizacji zamówień,

  • Udostępniania informacji o produktach i usługach,

  • Obsługi zapytań i reklamacji,

  • Prowadzenia analiz statystycznych w celu doskonalenia usług,

  • Przestrzegania obowiązującego prawa.

4. OCHRONA DANYCH

4.1. Firma Zinnejperspektywy.net Adrian Hacaś podejmuje wszelkie niezbędne środki bezpieczeństwa, aby chronić zebrane dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zmianą lub ujawnieniem.

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Dane osobowe Klientów nie są udostępniane osobom trzecim bez ich zgody, chyba że jest to konieczne do realizacji zamówienia lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6. PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6.2. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

7. PLIKI COOKIES

7.1. Witryna AI55.BIZ korzysta z plików cookies w celu poprawy funkcjonalności strony. Klient ma możliwość zarządzania ustawieniami plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

8. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

8.1. Firma Zinnejperspektywy.net Adrian Hacaś zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Aktualizacje będą publikowane na stronie internetowej.

9. KONTAKT

9.1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [adres e-mail] lub pod numerem telefonu: [numer telefonu].

Ostatnia aktualizacja: [data ostatniej aktualizacji]

Powyższa polityka prywatności to jedynie przykładowy szablon. Przed jej wdrożeniem zalecamy skonsultowanie się z prawnikiem, aby upewnić się, że spełnia ona wszelkie obowiązujące przepisy prawne i jest dostosowana do specyfiki działalności firmy AI55.BIZ.

You

Zasady zwrotów produktów fizycznych dla witryny AI55.BIZ

ChatGPT

ChatGPT

ZASADY ZWROTÓW PRODUKTÓW FIZYCZNYCH DLA WITRYNY AI55.BIZ

1. PRAWO DO ZWROTU

1.1. Klient, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

1.2. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku produktów, które zostały dostarczone niestandardowo, spełniających specyfikacje Klienta.

2. PROCEDURA ZWROTU

2.1. Aby skorzystać z prawa do zwrotu, Klient zobowiązany jest do poinformowania nas o decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.2. Produkt musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym, nieużywanym, w oryginalnym opakowaniu razem z kompletem dokumentów.

2.3. Koszty zwrotu ponosi Klient.

3. ZWROT ŚRODKÓW

3.1. Po otrzymaniu zwróconego produktu, zweryfikujemy jego stan.

3.2. Jeśli zwrot spełnia warunki, zobowiązujemy się do zwrotu zapłaconej kwoty za zakupiony towar na konto Klienta w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego produktu.

3.3. Zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, jaką Klient użył przy zakupie.

4. WYJĄTKI

4.1. Nie przyjmujemy zwrotów w przypadku uszkodzeń lub zużycia produktu, które nie wynikają z jego normalnego użytkowania.

4.2. Produkty oznaczone jako "wyprzedaż" lub "przecena" są traktowane jako ostateczne i nie podlegają zwrotowi, chyba że są wadliwe.

5. REKLAMACJE

5.1. W przypadku wad produktu, Klient powinien zgłosić reklamację w terminie 14 dni od zauważenia wady.

5.2. Po rozpatrzeniu reklamacji, Klient otrzyma informację o dalszym postępowaniu.

6. KONTAKT

6.1. Wszelkie zapytania dotyczące zwrotów i reklamacji prosimy kierować na adres e-mail: [info@ai55.biz] lub pod numer telefonu: [505623112].

Ostatnia aktualizacja: [08 01 2024]

REGULAMIN

bottom of page